Terapi og supervision

Terapi

Sådan arbejder jeg:


Jeg lægger stor vægt på at opbygge en varm og personlig atmosfære i terapirummet, ligesom tillid og engagement er nøglebegreber i al min behandling. Det samme er samarbejde

               

Terapi er et samarbejde mellem klient og terapeut, hvor vi i fællesskab afklarer, hvad der skal arbejdes med og hvordan, ligesom vi løbende evaluerer forløbet og justerer på behandlingen, hvis det er nødvendigt.

 

Som klient er du alene eksperten på dit liv, mens jeg som den professionelle har den faglige ekspertise og de erfaringer, der skal til for at hjælpe dig med dine problemer.

                                                                                                                     

Skulle det alligevel ske, at dine problemer er udenfor min ekspertise, så vil jeg altid og i det omfang det er muligt hjælpe dig videre til det rigtige behandlingstilbud.Det vi taler om er fortroligt:

 

Da jeg er autoriseret af psykolognævnet er jeg også omfattet af psykologloven, ligesom jeg som medlem af Dansk Psykolog Forening er forpligtet i forhold til overholdelse af foreningens etiske regler, også med hensyn til tavshedspligt.


Hvilke terapimetoder og terapeutiske værktøjer bruger jeg?


Jeg arbejder oftest eklektisk.

Dvs. at jeg med udgangspunkt i den enkelte klients problemer og personlighed bruger elementer fra to, sommetider flere, forskellige terapeutiske retninger.

 

Men hvis det giver mening og min erfaring siger mig, at det er ligeså effektivt kun at anvende en bestemt metode, fx metoder inden for den kognitive retning, så er det det jeg gør.

 

For det meste giver det dog god mening for den enkelte, at ”angribe” problemerne fra forskellige vinkler.

 

Af samme grund har jeg også flere forskellige terapeutiske uddannelser, som en del af min terapeutiske "værktøjskasse". 


Du kan læse mere om dette på siden Om migSupervision

Fra mit arbejde i psykiatrien, har jeg mange års erfaring med supervision og debriefing både i forhold til enkeltpersoner (læger, psykologer og andre faggrupper) samt store og små personalegrupper.Til psykologer:

Jeg tilbyder egenterapi, og supervision på primært psykodynamisk grundlag, samt forskellige udredningsopgaver herunder diagnostisering.

Derudover tilbyder jeg i nogen grad supervision på supervision.Til andre faggrupper:
Der
tilbyder jeg supervision både til enkeltpersoner og personalegrupper.Ring og hør nærmere.